เลสิค ( LASIK : Laser In-Situ Keratomileusis)

เลสิค Lasik อาจาร์ยหมอ ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์นะ (Dr.Tulaya community)

เลสิค Lasik อาจาร์ยหมอ ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์นะ (Dr.Tulaya community)

เลสิค Lasik อาจาร์ยหมอ ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์นะ (Dr.Tulaya community)

เลสิค Lasik อาจาร์ยหมอ ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์นะ (Dr.Tulaya community)

แยกชั้นกระจกตา

เปิดกระจกตาค้างไว้

เลเซอร์ปรับเปลี่ยน
ความโค้งกระจกตา

ปิดกระจกตากลับ
เข้าที่เดิม

เลสิค เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ) แบบถาวร โดยใช้ เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome แยกชั้นกระจกตาให้มีความหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตาทั้งหมดแล้วใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม

การเตรียมตัวก่อนมารับการรักษาเลสิค

หากท่านคิดว่าเลสิค อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการพึ่งพาแว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ของท่าน TRSC ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียดเพื่อรักษาเลสิค ซึ่งมีความสำคัญ สองประการ คือ ประการแรก เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษาเลสิค หรือไม่ ประการที่สอง เพื่อพิจารณาว่าดวงตาของท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์ มีโรคใดๆ หรือไม่
ทั้งนี้ก่อนทำการรักษาเลสิค สำหรับท่านที่ใส่คอนแทนเลนส์ ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ ทั้งนี้ คนไข้สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเลสิค

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี เลสิค

- เลสิค เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
- ใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว
- สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด แต่อาจจะยังไม่คมชัดเต็มที่ในวันแรก
- ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
- กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่่าตัด 

เลสิคกับการเพิ่มคุณภาพชีวิต

- เลสิคเปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์
- เลสิคเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
- เลสิคเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์
- เลสิคเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบกิจกรรม งานอดิเรกหรือกีฬา โดยเฉพาะกีฬา ทางน้ำ และกีฬากลางแจ้ง
- เลสิคเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

- มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี และอายุสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
- ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE ,โรค Sjogren's หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาดภูมิคุ้มกัน
- ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิคอย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง 

หมายเหตุ : เลสิค เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิดและสายตาเอียง ผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุสามารถรักษาได้ด้วยวิธี Near Vision LASIK หรือ NV LASIK

แชร์ประสบการณ์เลสิค

ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านการทำเลสิกมา
ตอนแรกยอมรับว่ากลัวมากๆเพราะสายตาสั้นประมาณ 350
ต้องใส่แว่นตลอด ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ก็รู้สึกเคืองๆตา
เลยตัดสินใจทำเลสิก โดยเริ่มหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตบ้างสอบถามคนรู้จักที่เคยทำมาแล้วบ้าง
จนมาพบกับอาจาร์ยตุลยา ตั้งศิริพัฒน์นะ (Dr.Tulaya community)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเลสิกโดยเฉพาะ ท่านเป็นแพทย์หญิง หัวหน้าศูนย์จักษุที่วังสวนจิตรลดา
พอทำมาแล้วประทำใจมาก ท่านมีความรู้ความชำนาญสูง ทำให้เรารู้สึกสบายใจ
นี้ก็ผ่านมาแล้วปีกว่าสายตาดีมาก ก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
เคยแนะนำเพื่อนๆไปทำหลายรายก็ตอบตรงกันว่าดีมากๆ
เท่าที่รู้ท่านออกตรวจที่ ปิยะเวช , ศูนย์รักษาตาท๊อปเจริญจักษุตรงแจ้งวัฒนะ และ ilasikตรงสุขุมวิทย์
- ปิยะเวชออกตรวจวัน พฤหัส และเสาร์บางเสาร์
http://www.piyavate.com/web/index.cfm/content/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84/A9594A8AA531598BF8FCADCB57884921
- ท๊อปจักษุ ออกตรวจอังคาร ศุกร์ เสาร์  http://www.toplasik.net/lite/promotion.php
- ไอเลสิก ไม่ระบุแน่นอน
- ประจำที่วังแต่วังไม่มีทำเลสิกรักษาสายตานะ
ยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูโปรโมชั่นศูนย์เลสิกดูก่อนนะ
แต่แนะนำว่า ให้ติดต่อผ่านเลขาอาจาร์ยตุลยาจะดีที่สุด
เพราะสามารถสอบถามข้อมูลได้ก่อนตัดสินใจ สามารถนัดวันเวลาที่เราสะดวกล่วงหน้าได้เลย
คุณสรวีย์ 0877128070 - DTAC ,0863970107 -TRUE

โดย : สุทธิพงษ์  วงศ์เศรษฐี